Verkenners

Scouts speltakteken

Verkenners zijn jongens van 11 tot 15 jaar. Zij leren spelenderwijs hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en om in groepsverband te werken.

Survivelen, pionieren, bostochten, kampvuur veilig leren aanmaken, hiken, fietsspeurtochten. Dit is een greep uit het programma van de verkenners.

Op vrijdagavond hebben de verkenners hun opkomst van 19.00 tot 21.00 uur.
Heb je interesse, kom dan gewoon een keer langs.