Links

www.scouting.nl, de algemene site van Scouting Nederland.

www.scoutshopbreda.nl

www.scoutingbaronie.nl, Regio Breda, organiseert trainingen en leuke themadagen voor leiding.

http://scouts.goedbegin.nl, nuttige, leuke en interessante scoutinglinks.

www.materialenservice.nl, voor het huren van materiaal bij Vertizontaal.

 

Bredapas

Informatie over de Bredapas & scouting vindt u onder: http://www.breda.nl/product/bredapas

 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Graag introduceren wij aan u twee nieuwe fondsen in de gemeente Breda: Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Onder het motto “Alle kinderen doen mee” opereren beide  participatiefondsen vanaf 1 januari in uw gemeente.

Waarom deze fondsen?

Omdat sporten en deelname aan cultuuractiviteiten leuk is, zorgt voor sociale contacten en het goed is voor lichaam en geest. Daarom zetten het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zich in voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers de contributie van een sportvereniging of cultuurinstelling niet kunnen betalen. In Breda groeien duizenden kinderen op in armoedegezinnen.

Hoe werkt het Jeugdcultuurfonds?

Met een effectief netwerk van intermediairs en cultuurinstellingen worden er vanuit de fondsen kinderen lid gemaakt van een cultuurinstelling, bijvoorbeeld scouting. Een intermediair (bijv. leraar, welzijnwerker of jeugdhulpverlening) dient een aanvraag in voor een jongere waarvan hij/zij weet dat het niet mee kan doen door de beperkte financiële thuissituatie. Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd maakt het fonds de contributie rechtstreeks over aan de scouting. De kampgelden mogen ook bij de contributie worden gerekend. Ook is het mogelijk om de eerste aanschaf voor materialen vergoed te krijgen vanuit het fonds. Denk hierbij aan het uniform; de blouse en de sjaal. In dat geval wordt er een waardebon gemaakt voor de intermediair die door het kind kan worden verzilverd bij de Scout Shop in Breda. Een aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds voor lidmaatschap en materiaal mag maximaal € 425,- bedragen.

In principe mag een aanvraag ook worden ingediend bij Jeugdsportfonds Breda als het kind naast scouting ook aan een culturele activiteit wilt deelnemen. Alleen wordt er vanuit het Jeugdsportfonds maar 225euro vergoed. Als er naast de contributie ook deelgenomen wordt aan scoutingkampen is de 225euro niet toereikend. Deze keuze ligt bij de ouder / kind maar ons advies is om het in te dienen bij Jeugdcultuurfonds en zowel de contributie als de kampgelden in de aanvraag op te nemen.

Wat wordt er verwacht van de scouting vereniging?

De scouting vereniging kan zelf geen aanvraag indienen. Wel vragen we hun medewerking bij de financiële afhandeling van de contributie. De factuur die normaliter voor de ouder bedoelt is mag, na een goedgekeurde aanvraag, direct naar het Jeugdcultuurfonds gestuurd worden. De goedkeuring wordt voorafgaan aan de aanmelding van het kind bij de vereniging/ instelling bekent gemaakt d.m.v. een mail aan de penningmeester/administrateur. Graag ontvang ik de gegevens van deze persoon, alsmede het postadres van jullie scouting. Alvast dank daarvoor!

BELANGRIJK: Zowel de contributie als de kampgelden mogen worden gedeclareerd als het bedrag op het factuurverzoek dit toestaat.